Coach in VET

(Coach tööalases koolituses)

 

Leonardo da Vinci projekti „Coach tööalases koolituses“ (2008-2010) eesmärgiks on arendada   coachinguks vajalikke oskusi ja meetodeid ning teha need kättesaadavaks partnerriikide koolitusorganisatsioonidele.

Coachingu läbiviimiseks omandatud kogemused ja meetodid võimaldavad laiendada täiskasvanute koolitusorganisatsioonide tegevusvaldkonda ja kasutada  neid töös täiskasvanud õppijatega.

Projekti  tulemusena valmib projekti kodulehekülg, viiakse läbi töötubasid erinevates riikides partner- organisatsioonide kogenud coachide juhendamisel, korraldatakse  seminarid või kursused laiendamaks       coachingu alast teadlikkust igas partnerriigis.

http://www.coach-in-vet.eu

Pildid töökohtumiselt Kuressaares:

 

coachinvet01.jpg coachinvet02.jpg coachinvet03.jpg

coachinvet04.jpg coachinvet05.jpg coachinvet06.jpg

coachinvet07.jpg coachinvet08.jpg coachinvet09.jpg

coachinvet10.jpg coachinvet11.jpg coachinvet12.jpg

coachinvet13.jpg coachinvet14.jpg